Instalarea parchetului Diana Forest pe încălzire în pardoseală

Instalarea parchetului Diana Forest pe încălzire în pardoseală

Diana Forest, datorită construcției sale stratificate, conduce excelent căldura și de aceea poate fi utilizat cu succes pentru încălzirea prin pardoseală – atât pentru cea electrică cât și cu apă.

Încălzirea cu apă sau electrică prin pardoseală este un sistem utilizat frecvent în locuinţele noastre. Cele mai mari avantaje ale încălzirii prin pardoseală sunt:

Distribuția temperaturii într-un mod eficient în încăperi – este mai cald la picioare și mai rece la cap. Datorită acestui fapt, într-o cameră cu încălzire prin pardoseală poate fi cu aproximativ 2°C mai rece decât în camerele cu calorifere tradiţionale, iar noi nu vom simți diferența.

Încălzirea este invizibilă – caloriferele nu ocupă spaţiu pe pereţi, încălzirea prin pardoseală oferă o libertate mult mai mare de amenajare a interioarelor.

Căldura este distribuită uniform în întreaga încăpere – nu doar în locul de instalare al caloriferului. Încălzirea prin pardoseală la temperatură joasă permite conectarea acestui circuit la pompa de căldură. Acest lucru ne permite să obţinem economii semnificative la încălzire.

Încălzirea la temperatură joasă – înseamnă că suprafeţele de încălzire sunt calde, dar temperatura nu depășește temperatura pielii umane și este aproape de temperatura aerului

Acest tip de încălzire datorită avantajelor sale este ales din ce în ce mai des în locul caloriferelor tradiționale – mișcarea aerului în încăpere nu provoacă vârtejuri și astfel, praful nu se ridică ca în cazul sistemului de încălzire tradiţională. Acest lucru înseamnă că, persoanele care suferă de alergii sunt, de asemenea, susţinători ai acestei soluţii.

În cazul parchetului din lemn utilizat peste încălzirea prin pardoseală există incertitudini în ceea ce privește uscarea sa sub influenţa schimbărilor de temperatură și umiditate. Nu uitați însă, că modificările lemnului pot fi limitate. O soluție este parchetul triplu stratificat Diana Forest, a cărui structură în cruce reduce în mod eficient modificarile lemnului ceea ce face ca lamela să fie foarte sigură, spre deosebire de parchetul din lemn masiv. O altă incertitudine este cauzată de faptul că lemnul este un izolator dar, rețineți că aceasta nu este de 100%, fiecare placă de lemn are conductivitatea sa termică. Exemplul unei astfel de pardoseli este placa de parchet Diana Forest, al cărei îmbinare „Barclick” reacţionează flexibil la modificările de umiditate și temperatură. Datorită acestui fapt, pardoselile Diana Forest triplu stratificate pot fi montate pe încălzire prin pardoseală cu apă sau electrică.

Parametrii tehnici ai plăcii de parchet Diana Forest*:
• Grosime: 14 mm
• Rezistenţă termică: 0,1 m2 K/W
• Conductivitate termică: 0,14 W/mK

Montajul pe un sistem de încălzire prin pardoseală cu apă:

În timpul montajului parchetului triplu stratificat pe un sistem de încălzire prin pardoseală cu apă trebuie efectuată așa numita încălzire a șapei. Acest proces constă într-o încălzire ciclică a pardoselii cu scopul de eliminare a umidității reziduale a șapei și presiunilor periculoase substratului.

Mai jos ciclul (procesul-verbal*) de încălzire a șapei:

PROCESUL-VERBAL DE ÎNCĂLZIRE A ȘAPEI CU ÎNCĂLZIRE PRIN PARDOSEALĂ COMPLETAT DE INVESTITOR (INSPECTOR/SUPERVIZOR DE CONSTRUCȚIE) – se referă la o singură încăpere: (de ex. living, bucătărie, altele…)

PDF

După încălzirea substratului putem începe montajul pardoselii.

Pe încălzirea prin pardoseală pot fi utilizate două sisteme de montaj: plutitor și de lipire a parchetului pe substrat.

Montaj prin lipire pe sistemul de încălzire prin pardoseală cu apă

În cazul pardoselii lipite cu adeziv, trebuie de avut grijă ca adezivul utilizat să-și păstreze proprietăţile și flexibilitatea chiar și la variaţii mari de temperatură. Producătorii acestor adezivi afișează pictograme și informaţii speciale pe ambalaj care indică dacă aceștia sunt adecvaţi pentru instalarea pe încălzire prin pardoseală. Diana Forest recomandă ca orice lucrări de lipire a pardoselii să fie efectuate de către o firmă specializată de instalare a parchetului.

Important!

Suprafaţa plană a substratului măsurată cu o nivelă de doi metri plasată în orice punct al suprafeţei nu trebuie să indice o diferenţă mai mare a substratului față de planul orizontal de 3 mm/2m lungime.

Montajul plutitor pe sistemul de încălzire prin pardoseală cu apă

În cazul montajului plutitor trebuie utilizat un substrat cu cel mai mic coeficient de pierdere de căldură. Standardul recomandă utilizarea unui substrat cu un coeficient de pierdere a căldurii R < 0,05 m2 K/W, de exemplu, carton ondulat standard cu o grosime de 3 mm sau alte substraturi specifice.

După efectuarea încălzirii șapei și montajul unui substrat adecvat, trebuie efectuată instalarea lamelelor stratificate la fel ca și în cazul montajului pe o pardoseală fără încălzire.. În cadrul sistemului plutitor Diana Forest se recomandă utilizarea unei folii de izolare montată cu o suprapunere de 20 cm și lipită cu bandă de izolare.

Toate lamelele stratificate Diana Forest pot fi montate pe o încălzire prin pardoseală cu apă sau electrică.

Montajul pardoselii Diana Forest pe un sistem de încălzire electric

Încălzirea electrică prin pardoseală poate fi executată în două moduri

• Sub forma unor cabluri de încălzire amplasate în plăci speciale din polistiren extrudat cu caneluri prefabricate pentru instalarea cablurilor de încălzire. Plăcile se caracterizează printr-un coeficient foarte ridicat de rezistenţă termică astfel încât să înlocuiască izolarea termică. În cazul în care investitorul va decide să efectueze o șapă pe cablurile de încălzire, instalarea pardoselilor se poate face în două moduri: flotant și prin lipirea plăcilor de suprafața suport. Principiile de montaj sunt aceleași ca și în cazul montajului pe un sistem de încălzire prin pardoseală cu apă.
• Sub forma unor covorașe de încălzire plasate uniform sub parchetul triplu stratificat. Acestea sunt dispozitive gata de instalare, distribuite nemijlocit sub lamele. Aceste covorașe (folii) de încălzire sunt plasate pe izolația termică cu o grosime de 3mm până la 6mm, de ex. plăci de substrat XPS, plăci din fibre de lemn, plută. Covorașele (foliile) de încălzire trebuie acoperite cu o folie PVC cu o grosime de 0,2mm cu scopul de protejare de deteriorări.

Important!

Înainte de montajul sistemelor electrice de încălzire, trebuie să citiți cu atenţie instrucțiunile de montaj ale acestora.

Recomandări și sfaturi pentru instalatorii și utilizatorii de pardoseli din lemn pe încălzirea prin pardoseală cu apă și electrică.

1. Dacă decideți totuși, să utilizați pardoseala lipită cu adeziv, trebuie să vă asiguraţi că adezivul aplicat își păstrează proprietăţile și flexibilitatea timp de mai mulți ani, chiar și în cazul unor fluctuații mari de temperatură.

2. O condiție de începere a instalării parchetului pe încălzirea prin pardoseală este pregătirea și semnarea de către echipa de montaj a procesului-verbal, care confirmă încălzirea corespunzătoare a șapei/substratulu. Dacă după terminarea procesului de încălzire a șapei a avut loc o întrerupere de câteva zile în funcționarea încălzirii, înainte de instalarea pardoselii, setați încălzirea la 21°C, și la această temperatură montați parchetul.

3. Pentru efectuarea corectă a montajului pardoselii, ar trebui să vă asigurați că la momentul instalării și utilizării, umiditatea pardoselii nu depășește intervalul acceptat. Pentru parchetul triplu stratificat Diana Forest acesta este de 7% ± 2%

4. Pentru a obţine temperatura optimă după asamblare se recomandă menţinerea temperaturii la nivelul de 21°C în primele 48 de ore, iar apoi creșterea cu 1-2 grade pe zi. Limita de mai sus a încălzirii, care nu trebuie depășită este de 29°C la suprafaţa lamelei. Indiferent de sistemul de încălzire utilizat, pe tot parcursul anului, în camera trebuie să fie menținută o umiditate relativă de 45% – 60%.

Umiditatea șapei nu trebuie să depășească:
• 1,8% pentru șapele de ciment, măsurate prin metoda CM
• 0,5% pentru șapele anhidrit, măsurate prin metoda CM

5. Pentru a limita activitatea lemnului, întreaga suprafață a podelei trebuie să fie încălzită. Acest lucru asigură, de asemenea, cel mai mare confort (lipsă de locuri mai reci la nivelul pardoselii).
6. Nu se permite acoperirea cu covoare a pardoselii de lemn cu încălzire prin pardoseală. Mobilierul plasat pe încălzirea prin pardoseală, de exemplu, canapelele, ar trebui să aibă picioare cu o înălţime de minim 20 cm.
7. În timpul montajului flotant pe șapă se recomandă plasarea foliei de izolare. Folia trebuie montată cu o suprapunere de 20cm și lipită cu bandă.
8. În perioada de încălzire pot apărea fisuri între plăci ca urmare a activității minime a lemnului.
9. La sfârșitul perioadei de încălzire temperatura trebuie să fie micșorată treptat cu aproximativ 1°C sau 2°C pe zi.

* valori medii pentru parchetul triplu stratificat cu grosimea de 14mm